Ontzorging bij opschalen van toepassing warmtepompen gewenst

De toepassing van warmtepompen versnelt de afgelopen jaren fors. Toch blijkt dat het tempo veel verder omhoog moet om doelen te halen.

 • Welke versnelling is nodig en wat is het aandeel van corporaties hierin?
 • Wat zijn de belangrijkste uitdagingen om die opschaling waar te maken?
 • Hoe ontzorgt Bespaarpompplus corporaties hierbij?

Waarom opschalen met warmtepompen?

Warmtepompen spelen een belangrijke rol in de transitie naar een duurzame warmtevoorziening voor de Nederlandse woningvoorraad. Uit onderzoek van Dutch New Energy Research blijkt dat de toepassing in de bestaande bouw tot op heden volstrekt onvoldoende is om de doelstelling voor het aantal warmtepompsystemen in 2030 te halen. De belangrijkste prikkel om het tempo dwingend op te schroeven is de aanstaande verplichting dat vanaf 2026 bij ketelvervanging warmtepomptechniek verplicht is. Met als uitzondering de situatie dat binnen afzienbare tijd een warmtenet verschijnt.

Niet voor niets verhoogde de overheid voor de bestaande bouw het subsidiebudget van de ISDE. Het Nationaal Warmtepomp Trendrapport 2023 zet alle cijfers op een rij. In de periode van 2010 tot en met 2015 zijn jaarlijks zo’n 8.000 warmtepompsystemen geplaatst. In 2016 start de exponentiele groei naar 100.000 warmtepompsystemen anno 2022. Ongeveer twee derde deel in nieuwbouw en een derde deel in de bestaande bouw. Veel ruimte voor groei dus wat betreft de toepassing van hybride warmtepompen in de bestaande bouw.

Hoe opschalen met toepassing van warmtepompen?

Ook bij opschaling met warmtepompen kunnen corporaties de rol van startmotor invullen. Middels de Nationale Prestatieafspraken bestaat de afspraak dat corporaties al vanaf 2023 bij ketelvervanging warmtepomptechniek overwegen en zo mogelijk inzetten (lees hier het door Atriensis eerder geplaatste artikel “hybride warmtepomp bewijst zijn nut in de praktijk”).

Een gedegen plan van aanpak in deze startfase is van groot belang. In het plan geef je aandacht aan:

 • Welke warmtepomptechniek ga je waar en wanneer inzetten
 • Partnerkeuze
 • Wat is de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk
 • Vereiste innovatie leidend tot hoognodige reductie arbeid en kostenreductie
 • Beperking onderhoudslasten
 • Circulariteit van toegepaste materialen
 • Aansluiting warmtepomptechniek op transitievisie warmte gemeente    

Bij een gemiddelde levensduur van een gasketel van 17 jaar gaat het momenteel jaarlijks in de corporatiesector om zo’n 65.000 ketelvervangingen in eengezinswoningen en zo’n 40.000 in gestapelde woningen. Juist die eengezinswoningen lenen zich prima voor een ‘quick start’ (actieplan hybride warmtepompen).

Hoe wil Bespaarpompplus woningcorporaties ontzorgen bij het opschalen van de toepassing van hybride warmtepompen?

 1. Door ondersteuning te bieden bij het groeperen van de woningvoorraad in verschillende contingenten
 2. We hebben een passend aanbod ontwikkelt van warmtepompen voor specifieke contingenten, in eerste instantie richten we ons op het contingent eengezinswoningen van na 1973
 3. Door monitoring op afstand een stoere garantie te kunnen bieden in combinatie met lage onderhoudslasten

Wanneer ga jij aan de slag met het opschalen van de toepassing van hybride warmtepompen?

Latisha Ploeg

Gerelateerde kennisitems

Brochure

Meer weten?

In de brochure staat alle informatie over onze warmtepompen samengevat. Download vrijblijvend onze brochure via onderstaan knop.