Opschalen met hybride warmtepompen, wanneer ga jij aan de slag?

Vanaf 2026 is toepassing van warmtepomptechniek dé basisnorm bij vervanging van combiketels. Een duidelijk perspectief voor leveranciers, installateurs, woning- en gebouweigenaren. Als woningcorporaties wil natuurlijk al direct acteren vanuit dit nieuwe perspectief. Zeker vanwege het vraagstuk van de extreme energietarieven en dreigende energiearmoede.

Hoe begin je als corporatie met het starten met opschalen van de toepassing van warmtepompen

Ook voor corporaties een duidelijk perspectief. Wachten tot 2026 is niet nodig en zelfs ongewenst. Terwijl installateurs en fabrikanten werken aan opschaling van installatie- en productiecapaciteit kunnen corporaties al starten met de voorbereiding van het opschalen van de toepassing van warmtepompen.

Vier gerichte adviezen voor opschaling

  1. Zet de door de gemeenteraad vastgestelde transitievisie warmte af tegen het vervangingsbeleid van cv-ketels. Waar blijft het gasnet liggen, zodat een hybride warmtepomp een veilige keuze is? Maar waar verschijnt al een warmtenet op kortere termijn? 
  2. Breng de gevolgen van jaar tot jaar in kaart op basis van de bestaande vervangingskalender van cv-ketels inclusief kosten en zorg voor budget. Overweeg daarbij versnelling. Dit is zeker mogelijk door bijvoorbeeld plaatsing van losse hybride toestellen bij nog niet te vervangen ketels. Misschien ook wel gewenst vanuit het vraagstuk van energiearmoede.
  3. Breng per situatie in kaart welk type warmtepomp toe te passen (lees hier het artikel Beslisboom warmtepompen helpt bij keuzestress van Atriensis). Inventariseer flankerende maatregelen. Denk aan de gewenste lagere temperaturen in het afgiftesysteem, de verplichting om thermostaatkranen toe te passen en het waterzijdig inregelen.
  4. Overleg op tijd met de netbeheerder. De druk op het elektriciteitsnetwerk neemt bij hybride warmtepompen enigszins en bij elektrische warmtepompen fors toe. Verzwaring van het net kan een thema worden. Ga ook meteen in overleg met de installateurs die nu de ketels onderhouden vanwege het capaciteitsvraagstuk.

Normering

Het Coalitieakkoord van 15 december 2021 kondigde stimulering van toepassing van warmtepompen middels normering aan. Middels een kamerbrief informeerde minister De Jonge de Tweede Kamer over de invulling. Vier hoofdpunten:

  1. Invoering van aangepaste normering met ingang van 2026 door hogere eisen aan efficiëntie van verwarmingsinstallaties bij vervanging van cv-ketels. Voorwaarde is wel dat woningen daarvoor geschikt zijn
  2. Niet alleen invulling met hybride warmtepompen, maar ook met andere duurzame technieken zoals all electric warmtepompen of warmtenetten
  3. Afstemming met fabrikanten en installateurs moet leiden tot voldoende beschikbaarheid van installatie- en productiecapaciteit
  4. De ISDE en het Nationaal Warmtefonds bieden ondersteuning door subsidie en financiering

Niet benoemd in de kamerbrief maar wel evident zijn de consequenties voor het elektranet. Afstemming met netbeheerders is van groot belang. Middels het Actieplan hybride warmtepompen 2022 t/m 2024 volgde recent uitwerking van bovenstaande punten. Hierin wel aandacht voor de afstemming met netbeheerders.

Bespaarpompplus

Met Bespaarpompplus ontwikkelde Atriensis innovatie samen met Inventum en Interduct een ontzorgende totaalpropositie voor woningcorporaties. Partijen staan de trappelen om deze aanpak samen verder uit te rollen en zo bij te dragen aan de opschaling van de toepassing van hybride warmtepompen in de corporatiesector.

Wanneer ga jij aan de slag met warmtepompen?

Latisha Ploeg

Gerelateerde kennisitems

Brochure

Meer weten?

In de brochure staat alle informatie over onze warmtepompen samengevat. Download vrijblijvend onze brochure via onderstaan knop.