Schonere elektriciteit: 25% minder CO2-uitstoot

Huurwoningen gebruiken gemiddeld 990 m3 aardgas en 2.140 kWh elektriciteit. Maar hoeveel CO2 uitstoot levert dat op? Omrekenen doe je met emissiefactoren. Begin januari verschenen de emissiefactoren 2023. Met een opvallende verlaging van de CO2 uitstoot voor elektriciteit.

 

Actuele CO2-emissiefactoren 2023

Verbranden van fossiele brandstoffen zorgt voor CO2 uitstoot. Met temperatuurstijging en klimaatverandering als gevolg. Ook huishoudens zorgen voor een deel van de CO2 uitstoot. Aardgas, kolen of olie voor verwarming en opwekking van elektriciteit. Ieder jaar stelt CO2Emissiefactoren.nl de actuele CO2 uitstoot vast per kWh elektriciteit, m3 aardgas en GJ stadsverwarming. Een initiatief van Milieu centraal, Stichting Stimular, Connekt, SKAO en het Ministerie van economische zaken en klimaat. Uitgangspunt is de totale CO2 emissie van bron tot verbruiker.

Dus inclusief uitstoot in de voorketen (transport(verliezen), rendement opwekking). Emissiefactoren per 1 januari 2023:

 • Elektriciteit: 0,337 kg CO2/kWh (2022: 0,427)
 • Aardgas: 2,079 kg CO2/m3 (2022: 2,085)
 • Gemiddeld warmtenet: 25,37 kg CO2/GJ (2022: 26,84)

Alle drie de emissiefactoren zijn gedaald. Opvallend is vooral het 25% ‘schoner’ worden van elektriciteit. Oorzaak is de toename van duurzaam opgewekte elektriciteit.

 

CO2-uitstoot: impact en vergelijkingen

Maar hoeveel is 1 kg CO2? Een paar voorbeelden:

 • Een gemiddeld huishouden in een huurwoning gebruikt 990 m3 gas en 2.140 kWh elektriciteit. Omgerekend is dat 2.800 kg CO2. Om die uitstoot op te nemen, zijn 140 bomen nodig, ongeveer 0,6 hectare bos. Omgerekend naar 2,4 miljoen sociale huurwoningen zijn dat 333 miljoen bomen ofwel 200 miljoen hectare bos
 • Een gemiddelde auto rijdt 11 duizend kilometer per jaar. Bij een verbruik van 1 op 15 is dat ongeveer 730 liter E10 benzine. Omgerekend 2.000 kg CO2. Voor een zuinige elektrische auto met een verbruik van 1 op 15 is dat 250 kg CO2
 • De gemiddelde woning stoot 2.800 kg CO2 uit. Dat is gelijk aan een volume van 1.400 m3 CO2. Een luchtballon voor 5 personen heeft een volume van 3.000 m3. Per twee woningen één luchtballon per jaar

 

Warmtepompen: duurzamer energieverbruik en CO2-reductie

Bij toepassing van een warmtepompen daalt het aardgasverbruik en stijgt het elektraverbruik. Omdat stroom steeds duurzamer opgewekt wordt, stijgt de jaarlijkse CO2-reductie van reeds geplaatste warmtepompen ieder jaar opnieuw.

Versnelde uitrol van warmtepompen voor corporaties met Bespaarpompplus

Woningcorporaties die hun CO2-uitstoot willen verminderen en tegelijkertijd willen profiteren van efficiënte verwarmingssystemen kunnen rekenen op de kennis en expertise van Bespaarpompplus. Wij hebben een specifiek aanbod met twee pakketten om de implementatie van warmtepompen te versnellen en bieden op maat gemaakte pakketten aan die corporaties ondersteunen bij dit proces:

Bespaarpompplus helpt corporaties de uitrol van warmtepompen versnellen, door:

 • Ondersteuning bij het aanvragen van subsidie door onze subsidiespecialist
 • Ondersteuning bij het opschalen door projectmatige aanpak. Onze contingentenaanpak bespaart de corporatie en installateur tijd en geld. We hoeven immers niet meer per complex op zoek naar de best passende warmtepomp
 • Onderzoek woningvoorraad op potentieel geschikte complexen
 • Door de monitoring op afstand hebben we permanent en optimaal zicht op het functioneren van de installatie. Hierdoor grijpen we niet onnodig, te vroeg of te laat in, maar indien nodig precies op tijd
 • Efficiënt onderhoud tegen zo laag mogelijke kosten door monitoring op afstand

Wil jouw corporatie de uitrol van hybride warmtepompen ook versnellen? Neem dan contact met ons op via info@bespaarpompplus.nl

Latisha Ploeg

Gerelateerde kennisitems

Brochure

Meer weten?

In de brochure staat alle informatie over onze warmtepompen samengevat. Download vrijblijvend onze brochure via onderstaan knop.