Stimulans voor betere milieuprestatie warmtepompen

Actualisatie van milieudata voor nauwkeurige berekening

Actualisatie van milieudata van warmtepompen veroorzaakte recent onrust. De berekening van de milieubelasting van warmtepompen bleek niet meer volledig en achterhaald. Meer aandacht voor dit onderwerp leidt uiteindelijk tot warmtepompen met een lagere milieubelasting.

 

Rol van de Nationale Milieudatabase (NMD) en productkaarten

 

Doel van de Nationale Milieudatabase (hierna NMD) is het faciliteren van een eenduidige berekening van de milieuprestatie van gebouwen in Nederland. Een stichting beheert de database en beheert en onderhoudt ook de gehanteerde bepalingsmethode. Van alle producten die potentieel aanwezig zijn in referentiegebouwen is een productkaart beschikbaar in de NMD.

 

Categorieën productkaarten in de NMD

 

De NMD onderscheidt 3 categorieën productkaarten:

 

  • Categorie 1: Merkgebonden data van fabrikanten en toeleveranciers. Getoetst door een onafhankelijke, gekwalificeerde derde partij volgens het NMD Toetsingsprotocol
  • Categorie 2: Merkongebonden (=merkloze) data van groepen van fabrikanten en/of toeleveranciers en branches. Getoetst door een onafhankelijke, gekwalificeerde derde partij volgens het NMD-Toetsingsprotocol. Met vermelding van representativiteit voor bijvoorbeeld de Nederlandse markt of een groep van producenten
  • Categorie 3: Merkongebonden (=merkloze) data van Stichting NMD. Niet getoetst volgens het Toetsingsprotocol

 

 

Actualisatie van productkaart voor warmtepompen

 

Stichting NMD constateerde recent dat actualisatie van de categorie 3 productkaart voor warmtepompen nodig is. De milieubelasting van warmtepompen blijkt hoger dan tot nu toe werd aangenomen. Actualisatie van de bepalingsmethode en achterliggende data is nodig. Om te voorkomen dat lopende projecten plotseling niet meer voldoen aan de MPG-eis is in overleg met o.a. het Ministerie van BZK een tijdelijke verrekenfactor geïntroduceerd. Een definitieve oplossing volgt in het tweede kwartaal van dit jaar.

 

Belang van nauwkeurige milieuprestatieberekeningen

 

Warmtepompen spelen een essentiële rol in de energietransitie. Positieve impact op energieprestatie versus negatieve impact op milieuprestatie.  Een database zoals het NMD draagt bij aan een zorgvuldige afweging. Mits bepalingsmethode en onderliggende data correct en actueel zijn. Dit stimuleert fabrikanten om hun producten te verbeteren. Veel verbetering is mogelijk door het gebruik van natuurlijke koelmiddelen, milieuvriendelijkere elektronica en verlenging van de levensduur. Corporaties kunnen dit stimuleren door toepassing van producten met een categorie 1 of 2 productkaart voor te schrijven.

 

Bespaarpompplus

Bespaarpompplus helpt corporaties de uitrol van warmtepompen versnellen, door:

  • Ontzorgend aanbod voor een specifiek woningtype
  • Stoere garantie door monitoring op afstand
  • Efficiënt onderhoud tegen zo laag mogelijke kosten door monitoring op afstand
  • Ondersteuning bij het opschalen door projectmatige aanpak
  • Ondersteuning bij het aanvragen van subsidie

Wil jouw corporatie de uitrol van hybride warmtepompen ook versnellen? Neem dan contact met ons op via info@bespaarpompplus.nl

Gerelateerde kennisitems

Brochure

Meer weten?

In de brochure staat alle informatie over onze warmtepompen samengevat. Download vrijblijvend onze brochure via onderstaan knop.