Uitwerking van vanaf 2026 verplichte toepassing hybride warmtepompen

Met de kamerbrief van 1 mei jongstleden verschaft minister de Jonge duidelijkheid. Vanaf 1 januari 2026 bij ketelvervanging altijd meteen toepassing van een hybride warmtepomp. Een aantal situaties is uitgezonderd. Drie adviezen voor corporaties.

Uitzonderingen en adviezen voor corporaties

De minister neemt de verplichting op in het Besluit bouwwerken leefomgeving (toelichting in kamerbrief). Als de Omgevingswet ingaat is dit besluit de opvolger van het Bouwbesluit 2012. Uiteraard gaat het zowel om individuele gastoestellen als om gasgestookte blokverwarming. Drie uitzonderingen.

  • Ten eerste geldt de plicht niet als het financieel niet realistisch is, waarbij het uitgangspunt een terugverdientijd van 7 jaar is
  • Ten tweede zijn monumenten en gestapelde woningen uitgezonderd: niet wenselijk of praktisch niet haalbaar
  • De derde uitzondering is als op afzienbare termijn gas hoe dan ook uit een gebied verdwijnt. Hiertoe moet de gemeente met de aanwijsbevoegdheid van de Wgiw gas verplicht uitsorteren. Meestal omdat er een aanbod voor aansluiting op een warmtenet is

 

Woningcorporaties handelen nu al in de geest van deze verplichting

In de Nationale Prestatieafspraken is overeengekomen dat corporaties niet tot 1 januari 2026 wachten. Er dient nu al in de ‘geest van de aanstaande wetgeving’ gehandeld te worden.

 

Drie adviezen voor corporaties:

    • Zorg dat aanstaande warmtenetaansluitingen ook daadwerkelijk uitgesloten zijn van deze verplichting. Wijs gemeenten uitdrukkelijk op hun verantwoordelijkheid om voor deze warmtenetgebieden uitvoeringsplannen -benodigd om de WGIW in te zetten- op te stellen en vervolgens de WGIW in te zetten
    • Maak tijdig inventarisaties van vervangingsmomenten van individuele en collectieve ketels en bepaal per complex de strategie. Betrek de installatiepartner hierbij. Heb -ondanks de uitzonderingsmogelijkheid- oog voor mogelijkheden bij gestapelde bouw. Een spaarpomp is kansrijk als hier individuele combiketels plus individuele mechanische ventilatie aanwezig is
    • Hybride warmtepompen functioneren goed als het afgiftesysteem optimaal ingeregeld is en de temperatuur in radiatoren maximaal 70 graden bedraagt. Start hier nu al mee en wacht niet op het vervangingsmoment van de ketel
 

Bespaarpompplus

Bespaarpompplus helpt corporaties om nu al aan deze verplichting te voldoen. En de toepassing van hybride warmtepompen snel en zorgvuldig op te schalen.

Bespaarpompplus ontwikkelde hiervoor op basis van de contingentenaanpak als eerste een aanbod voor eengezinswoningen van 1982 of jonger. Met nu al mechanische ventilatie. Voor deze woningen selecteerden we de Spaarpomp van Inventum als warmtepomp. Deze hybride ventilatiewarmtepomp is compact en werkt zonder buitenunit. Met een zeer goede prijs/kwaliteit verhouding en beschikbaarheid.

Wil jouw corporatie de uitrol van hybride warmtepompen ook versnellen? Neem dan contact met ons op via info@bespaarpompplus.nl

Gerelateerde kennisitems

Brochure

Meer weten?

In de brochure staat alle informatie over onze warmtepompen samengevat. Download vrijblijvend onze brochure via onderstaan knop.