Versnellen uitrol hybride warmtepompen

Op uitnodiging van Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Hugo de Jonge, gingen bestuurders van woningcorporaties en installatiebedrijven begin februari met elkaar in gesprek. In dat gesprek zijn veel kansen gesignaleerd om de uitrol van (hybride) warmtepompen te versnellen.

Samenwerking tussen corporaties en installatiebedrijven

Tijdens deze Ronde tafel, georganiseerd door het Ministerie BZK in samenwerking met het programma Verbouwstromen en koepelorganisaties Aedes vereniging van woningcorporaties en Techniek Nederland gingen partijen in op de belemmeringen en kansen om deze uitrol te versnellen. Het visuele verslag geeft een goed beeld van de opbrengst van deze sessie. De volgende belemmeringen kwamen daarbij onder andere naar voren:

Belemmeringen voor uitrol warmtepompen

  • Onzekerheden over de warmtevisie en timing van aanpassing infrastructuur
  • Technische belemmeringen met betrekking tot zaken als ruimtebeslag, geluidsoverlast, gewicht
  • Financiële uitdagingen
  • Organisatorische belemmeringen voor woningcorporaties en installatiebedrijven
  • Onvoldoende uitwisseling van data en kennis

Kansen voor versnelling van de uitrol van warmtepompen

Naast belemmeringen zijn er (gelukkig!) ook een veelvoud aan kansen benoemd om versnelling van de uitrol van warmtepompen te realiseren. Specifiek voor corporaties zijn de volgende suggesties genoemd:

  • Doe een portfolio analyse of breid de routekaart naar een CO2-neutrale woningvoorraad uit met de optie ‘hybride warmtepomp’ voor die complexen die de komende 15 jaar niet van het aardgas afgaan en ook niet op een warmtenet worden aangesloten in die periode
  • Maak prestatieafspraken op dit thema
  • Stel het toepassen van warmtepompen vast als norm

Ook aan de kant van installatiepartijen en fabrikanten is er werk aan de winkel

Suggesties voor deze partijen:
  • Breng de arbeidsproductiviteit omhoog in de hele keten
  • Stel grote en kleine installatiepartijen in staat om zelf mét en zonder kennis de warmtepompen juist te installeren

Partijen stelden samen vervolgacties vast om deze kansen te benutten.

Bespaarpompplus

Bespaarpompplus helpt corporaties de uitrol van warmtepompen versnellen, door:

 • Ondersteuning bij het aanvragen van subsidie door onze subsidiespecialist
 • Ondersteuning bij het opschalen door projectmatige aanpak. Onze contingentenaanpak bespaart de corporatie en installateur tijd en geld. We hoeven immers niet meer per complex op zoek naar de best passende warmtepomp
 • Onderzoek woningvoorraad op potentieel geschikte complexen
 • Door de monitoring op afstand hebben we permanent en optimaal zicht op het functioneren van de installatie. Hierdoor grijpen we niet onnodig, te vroeg of te laat in, maar indien nodig precies op tijd
 • Efficiënt onderhoud tegen zo laag mogelijke kosten door monitoring op afstand

Gerelateerde kennisitems

Brochure

Meer weten?

In de brochure staat alle informatie over onze warmtepompen samengevat. Download vrijblijvend onze brochure via onderstaan knop.